אדריכל: עגנון גרנות

בית במרכז

הבית מבטא דיאלוג מושלם בין מודרניסטיות לבין שימוש נכון באלמנטים חמים המאפשרים את השיח האדריכלי והעיצובי שמביא איתו הבית.
האור הטבעי, המנותב דרך ההצללות של HELLA יחד עם הפרופילים המינימלסטיים  של SkyLine, הצבועים בשחור גרפיט. יוצרים מראה תעשייתי אורבני מחד ומנימליסטי מודרני מאידך.
גרמי המדרגות השקופים, הפתחים הגדולים והמוארים, יוצרים תחושת מרחב , העטופה בחמימות פנימית של הבית והגינה הזולגת לתוכו.

צלם: איתי סיקולסקי

אור, חומר, שקיפות וגובה, הם האלמנטים הדומיננטיים בתחושת הזרימה של הבית ופתחיו.