העיסוק באור וצל מאוד מעניין אותנו,
אנו מתייחסים לאור כחומר פיסולי ועובדים דרכו ובעזרתו.
בית בכרמי יוסף אדריכלית: קדם שנער